ARAŞTIRMALAR

OPTİMAR araştırma sektöründe 20 yılı aşan tecrübesi ile bugüne kadar Türkiye genelinde yüzlerce siyasal kimlik, siyasal/sosyal araştırma, seçim kampanyaları araştırma ve danışmalık faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. Siyasi ve sosyal araştırmaları 360 derece güven çemberi içinde gerçekleştiren OPTİMAR, örneklem seçiminden verilerin analizine kadar güvenilir araştırma ilkelerine bağlı olarak hareket eder ve müşterilerine kusursuza yakın sonuçlar sunar.

Ulusal ve yerel örneklem seçimini sadece matematiksel değil, sosyo-ekonomik ve demografik bilgiler ışığında hazırlanan kadın/erkek, eğitim, yerleşim yeri, gelir, sosyal statü, yaş gibi onlarca kota ile uygulayan OPTİMAR, seçilen örneklemin evreni birebir temsil etmesini sağlamaktadır. Sektörde sadece OPTİMAR tarafından uygulanan bu yaklaşım, seçilen örneklemin her yanı ile geneli temsil etmesini sağlamasını yanında maliyetleri son derece yükseltmektedir. Ancak OPTİMAR “sadece en iyi veriyi değil, en iyi veriyi en uygun maliyetle sunma” şiarı ile tüm araştırmalarında en rekabetçi tekliflerle müşteri tarafında yer alan bir araştırma şirketidir.

Araştırmanın örneklem aşamasında veri kontrolüne kadar tüm aşama ve saha uygulamalarını müşteri kontrolünde gerçekleştiren, anlık ve günlük denetimleri müşterisine açan OPTİMAR, sektörde hiçbir aktörün sahip olmadığı bir denetleme gücü ve şeffaflığını müşterilerine sunarak, onlarla proje esaslı iş ortaklıları geliştirir. 1. Siyasi Araştırmalar

Siyasi parti veya bireysel siyasetçiler adına yerel ve genel seçimler öncesi ve sonrasında siyasi gündem araştırmalarıdır. OPTİMAR bugüne kadar yüzlerce siyasi araştırma yapmış ve sektörün en güvenilir şirketlerinden biri olarak defalarca en yakın seçim tahmini yapan şirket olarak nitelendirilmiş, ulusal medyada yer bulmuştur.

Optimar Siyasi Araştırmaları üç başlık altında sunmaktadır. Bunlar Ulusal Gündem Araştırmaları, Yerel Gündem Araştırmaları ve Yerel Yönetim Araştırmalarıdır.

1.1. Ulusal Gündem Araştırmaları: Alanında uzman akademisyenler tarafından ülkedeki ekonomik gelişmelerden, diplomatik sorunlara kadar geniş bir alanda veri sağlayabilecek anket formları ile yapılan ulusal siyasi araştırmalar ile OPTİMAR siyasal gündemi takip etmektedir. Siyasi Gündem Araştırmaları OPTİMAR tarafından düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

1.2. Yerel Gündem Araştırmaları: OPTİMAR alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanan soru formları ile çözüm ortaklığı içinde bulunduğu yerel yönetimler için düzenli yerel gündem araştırmaları yapmaktadır. Yerel Gündem Araştırmaları ile bölgenin ekonomik durumundan, işsizliğe, göçe hatta insanların boş zaman aktivitelerine kadar ekonomik, toplumsal ve sosyolojik, dolayısıyla siyasal dönüşümü takip edilmektedir.

1.3. Yerel Yönetim Araştırmaları: Seçmenlerin sorunları ve yerel yönetim ve belediye başkanlarından temel beklentilerini ortaya çıkartan, çözüm odaklı yerel gündem araştırmalarıdır. Sektörün en eski şirketlerinden biri olarak OPTİMAR demokrasinin öncelikle yerel demokrasi demek olduğunu düşünen yaklaşım ve akademik kadrosu ile, yerel yönetimler nezdinde çözümler üretmektedir. OPTİMAR tarafından geliştirilen YEREL ÇÖZÜM ODAKLILIK YAKLAŞIMI (YEÇOD) ile sadece araştırma ve sorun tespiti değil, bölgenin sosyo-ekonomik ve sosyolojik durumunun da danışmanlık konusu edildiği bir çalışma yapılmaktadır. Sorunun ne olduğu değil, sorunun ne olduğu kadar önemli olan sorunun hangi kanal ve hangi iletişim dili ile çözüme kavuşturulacağı bu yaklaşım ana bileşenlerinden biri olarak sunulmaktadır.

2. Sosyal Araştırmalar

OPTİMAR, sürekli ve dinamik stratejiler geliştiren, hedef kitle beklentilerini bilimsel metotlar ile önceden kestiren daima farklı ve vizyoner olmayı hem kendisi hem de müşterileri için zorunlu bir gereklilik olarak gören bir organizasyondur. Bu yapısı ile 20 yıldır OPTİMAR, sosyal araştırmaların marka kuruluşudur.

Toplumu tutum, inanç, davranış ve siyasal kimliklerden cinsel tercihlere kadar problem konusu haline getiren sosyal araştırma bugün araştırma kuruluşlarının ve akademisyenlerin üzerinde en çok çalışma yaptığı ve proje ürettiği konuların başında gelmektedir. Sektörün öncü oyuncusu olarak OPTİMAR bu alanda ulusal ve yerel düzeyde yüzlerce araştırmayı müşterileri ile paylaşmış, suçun önlenmesinden dezavantajlı kimseler ya da engellilerin hayat şartlarının iyileştirilmesi gibi konularda en kaliteli veriyi ortaya çıkartarak sorumluluk almıştır. OPTİMAR Araştırmanın sosyal araştırmaları şu başlıklar altında toplanmaktadır:

2.1. Eğitim Araştırmaları

2.2. Sağlık Araştırmaları

2.3. Sosyal Doku Araştırmaları

2.4. Bağımlılık Araştırmaları

2.5. Engelliler ve Dezavantajlı Gruplar Araştırmaları

3. Pazar Araştırmaları

OPTİMAR Araştırma sektörün 20 yıldır öncü kurumlarından biri olarak gerek yurt içi gerek yurt dışı çalışmalarından kazandığı deneyimle müşterilerine, ürün, marka ve piyasa araştırmalarında en güncel ve güvenilir analizleri sunarak, onların günümüz rekabet koşullarında başarılı olmalarına yardımcı olmaktadır. OPTİMAR pazar araştırmalarını yüz yüze gerçekleştirdiği gibi, kendi bünyesinde oluşturduğu call center ile anlık ve günlük CATI uygulamaları yapabilmektedir.

3.1. Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları

3.2. Personel Memnuniyeti

3.3. Gizli Müşteri Araştırmaları: Günümüzün sert rekabet koşullarında bir firmayı başarıya götüren en temel konulardan biri müşteri memnuniyetidir. Günümüz koşullarında piyasada ürün ve hizmet çeşitliliğinin tarihte hiç olmadığı kadar yüksek sayıda olduğu düşünülürse; bir firma ya da markanın en akılda kalacağı ya da müşteri sadakatini daim kılabileceği an, satış sırasında ya da satış sonrasında müşteri ilişkileri ve buna ek olarak en önemlisi müşteri deneyimlerinde yaratılabilecek memnuniyettir. Yeni medyanın son derece etkin bir konuma geldiği bu günlerde müşteri deneyiminde yaratılabilecek memnuniyet bazen kendiliğinden büyük bir pr projesi haline gelebilmektedir.

Müşteri deneyimlerinde yaratılan memnuniyetin ölçülmesi bugün firma ve markalar için en önemli araştırma alanlarından biridir. Firma ve markalar böylece hem tüm birim ve bayilerinde aynı hizmet memnuniyetini sağlamayı amaçlarken, rakipleri ile kendilerini karşılaştırma imkanı da bulabilmektedir.

Müşteri deneyimlerinin ölçülmesinde geliştirilen en etkili yöntemlerden biri ise Gizli Müşteri Araştırmalarıdır. Firmalar bu yöntem ile sadece kendi kapasitelerini değil, rakip firma ve markaların kapasitelerini de ölçümleme imkanı bulabilmektedir.

OPTİMAR Araştırma deneyimli kadrosu ile önceden düzenli olarak eğitime tabi tuttuğu araştırma ekibinin gerçek ya da potansiyel müşteri gibi davranarak ilgili firma ve marka hakkındaki deneyimlerini ortaya çıkartan araştırmaları müşterilerine sunmaktadır. Optimar Araştırma firma ve markaya tüm birimleri hakkında karşılaştırılabilir müşteri deneyimleri izlenimlerini sunarken, firma beklentileri bu yönde ise sektörel karşılaştırmalar da sunmaktadır. Gizli Müşteri araştırmaları, müşterinin hizmet ya da ürün ile ilgili müşteri deneyimini, ilişkinin gerçekleştiği anda ölçümleyen ve değerlendiren bir yapı ile tasarlandığı için firma ve markalara müşteri memnuniyeti araştırmalarına nispetle çok daha derinlikli verile sağlamaktadır.

3.4. Kurumsal İtibar ve Marka