PAZAR ARAŞTIRMALARI

Pazar ve rekabet koşullarının giderek daha karmaşık bir hal alması, mal ve hizmet üreticilerinin ya da pazarlayıcılarının ancak yeni, yaratıcı ve etkili yollar keşfederek işlerini sürdürebilmelerine olanak vermektedir. Bunu yapabilmenin en etkin yolu, tüketicilerin ve pazarın iyi tanınmasından geçmektedir. Optimar, pazar araştırmaları aracılığıyla müşterilerine; bulundukları sektördeki ya da hedefledikleri tüketicilerin sosyo-ekonomik profillerini, ürün tercihlerini, satın alma davranışlarını ve bunları etkileyen faktörleri, satın aldıkları hizmet ve mallara ilişkin memnuniyet düzeylerini, yeni çıkacak bir ürüne ilişkin görüş ve düşüncelerini ve bunlara benzer tüketime ilişkin pek çok konuda alan araştırmalara dayalı güvenilir bilgiler sağlamaktadır. Bu araştırmalar aynı zamanda; pazardaki fırsatlar, sınırlılıklar, rekabet koşulları, rakiplerin durumu gibi tüketicinin dışındaki diğer değişkenler hakkında veri toplamak üzerine de kurgulanabilmektedir.

Müşteri Memnuniyet Araştırmaları

  • Drops Meyve Suyu "Tat-Panel ve Müşteri Memnuniyeti
  • Aleza Medikal "Müşteri Memnuniyeti Araştırması"
  • GATAB "Müşteri Memnuniyeti Araştırması"

Çalışan Memnuniyeti Araştırmaları

  • GATAB "Çalışan Memnuniyeti Araştırması"
  • GATAB "Vatandaş ve Çalışan Memnuniyeti Araştırması"

Tutum ve Algı Araştırmaları

Reklam Etki Araştırmaları

Marka İmaj Araştırmaları

Kurumsal İtibar Araştırmaları