SOSYAL ARAŞTIRMALAR

Optimar, toplumsal hayatımıza dair gerçekliklerin, olguların, olayların, kurumların ve aktörlerin birbirleriyle nasıl bir etkileşim içinde olduklarını, bu etkileşimlerin kurulma, sürdürülme ve yeniden üretilme biçimlerini sosyal araştırmalar aracılığıyla ortaya koymaktadır. Kamu ve özel kuruluşların ya da bireylerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda sosyal araştırmalar, çeşitli alan uzmanlıklarından gelen akademisyen ve araştırmacılar tarafından yürütülmekte ve raporlanmaktadır.

Algı ve Farkındalık Araştırmaları

 • T.C Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı "Türkiye'deki Suriyeli Öğrencilerin Eğitim Kalitesi ve Algı Analizi"
 • Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi "DWAP Ebeveynlerin Madde Farkındalığı Projesi. (Türkiye, Litvanya, Hollanda, Potekiz)"
 • Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı "Özürlülük Eğitimi (Toplum Özürlülüğü Nasıl Anlıyor?)"
 • SHÇEK "Çocuk Hakları Farkındalık Araştırması"
 • Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Daire Başkanlığı "Kanser Farkındalık Araştırması"
 • Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu "Kamusal Sosyal Yardım Algısı ve Yoksulluk Kültürü Araştırması"
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları "Kamuoyu Algısında Türkiye Karayolları Araştırması"
 • Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu "Kamusal SosyalYardım Algısı ve Yoksulluk Kültürü Araştırması"
 • Ankara Üniversitesi Bioteknoloji Enstitüsü "Farklı Toplumsal Kesimlerin Bioteknolojik Ürünlere Bakışı Araştırması"

Eğitim Araştırmaları

Kurulduğu günden bugüne, yaptığı çok sayıda araştırma faaliyeti aracılığıyla Optimar’ın deneyim kazandığı alanlardan biri de eğitim araştırmalarıdır. Okul ve toplum, okul ve birey, eğitim programları ve müfredat, okul terk, özel eğitim kurumları gibi bir dizi konu başlığında eğitimin hem sosyolojik hem de psikolojik boyutlarını merkeze alan yerel ve ulusal düzeyde çok sayıda araştırma, Optimar bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Optimar ayrıca, eğitim ihtiyaç analizi araştırmaları konusunda da hem özel hem de kamu kuruluşlarına hizmet vermektedir.

 • Ulusal Ajans "IPA İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı Okul ve Yetişkin Eğitimi Personelinin Mesleki Gelişimini Desteklemek Suretiyle Eğitimde Kalitenin Artırılması Projesi Kapsamında Sonuçların Değerlendirilmesi"
 • MEB "Mesleki Teknik Eğitimde Uygulanabilir Bilgi Sistemi (METUBİS)"

Bağımlılık ve Halk Sağlığı Araştırmaları

 • T.C.Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Antibiyotik Kullanımını Azaltmak Amaçlı Yapılan Medya Kampanyası Etkinlik Araştırması"
 • T.C.Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Antibiyotik Kullanımına İlişkin Tutum Algı ve Farkındalık Araştırması"

Çalışma Hayatına İlişkin Araştırmalar

 • Fair Labor AssociationPartnership to Eliminate Child Labor and Apply Good Employment Practices in Imported Agricultural Products: Piloting the USDA Guidelines in the Hazelnuts Supply Chain"

Etki Analizleri

 • Ulusal AjansGrundtvig ve Comenius Programları 2007 – 2013 Dönemi Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri Değerlendirme Etki Analizi"
 • Ulusal AjansGençlik Programının Araştırmaya Dayalı Analizi (RAY Network)"
 • Ulusal Ajans AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi BaşkanlığıLLP Programı Etki Analiz"
 • ABİGEMKobi Etki Araştırması"

Sosyal Yapı Araştırmaları

 • Diyarbakır ValiliğiDiyarbakır Sosyal Yapı Analizi"
 • Orta Anadolu Kalkınma AjansıSosyal Profil Araştırması (Kayseri, Sivas, Yozgat)"
 • Batı Karadeniz Kalkınma AjansıSosyal Dışlanma Sorunsalı"
 • Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiTürkiye Değerler Eğilimler ve Beklentiler Araştırması"
 • ODTÜZonguldak’ta Sanayisizleşme Sonrası Ekonomik Hassaslığın ve Küresel Sisteme Uyum Sorununun Değerlendirilmesi Araştırması"
 • ODTÜYaşam Kalitesi Ve Yoksulluk Araştırması"
 • TUBİTAKSokakta Yaşayan; Suç İşleyen ve Suça Maruz Kalan Çocuklar Araştırması"
 • Bilkent ÜniversitesiSiyasi Zihniyette Toplumsal Cinsiyet Araştırması"

Çevre Araştırmaları

 • Çevre ve Orman Bakanlığı ÖÇKKBKaş-Kekova, Fethiye- Göcek, Datça-Bozburun ve Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgeleri Sosyo Ekonomik Tarihi ve Kültürel Değerler Araştırması"