DANIŞMANLIK

OPTİMAR, sürekli ve dinamik stratejiler geliştiren, hedef kitle beklentilerini bilimsel metotlar ile önceden kestiren, daima farklı ve vizyoner olmayı hem kendisi hem de müşterileri için zorunlu bir gereklilik olarak gören bir organizasyondur. Bu yapısı ile OPTİMAR, Türkiye’nin yerel ve ulusal düzeyde siyasal danışmanlık hizmetini standart bir yaklaşımla değil, birey ya da kurum düzeyinde ele alan ve her seferinde müşteri odaklı yaklaşımı yeniden geliştiren tek araştırma ve danışmanlık şirketidir.

Bireysel ve Kurumsal Eğitim Hizmetleri

OPTİMAR Araştırma geniş akademik kadrosu ile müşterilerine bireysel ve kurumsal olarak siyasi ve sosyal konulardan, etkili iletişim/stratejik iletişim ve halkla ilişkiler konularına kadar kurum ya da bireyin ihtiyaçları yönünde eğitim sunmaktadır. OPTİMAR bireysel ya da kurumsal olarak verdiği eğitimleri müşteri odaklı olarak modellemekte, her müşterisinin ihtiyaç analizleri ile ortaya çıkan hususları alanında uzman eğitimci kadrosu ile sunmaktadır.

Bireysel ve Kurumsal Siyasi Danışmanlık Hizmetleri

OPTİMAR Araştırma, siyasi ve sosyal danışmanlık konusunu her müşteri düzeyinde uzman akademik kadrosu ile tekrar ele alır. OPTİMAR tarafından geliştirilen 360 derece iletişim yaklaşımına altlık temin etmesi için müşteri türüne göre yapılandırılan araştırmalar uygulanır. Farklı müşteri tipleri ve beklentilerine göre ulusal ya da yerel, siyasi ya da sosyal araştırma olarak deneyimli anketör ya da görüşmeciler tarafından uygulanan çalışmalar, OPTİMAR akademik kadrosu ile değerlendirilir. Bu değerlendirme sonrasında müşteri beklentilerinin bir kez daha ele alınması ve test edilmesi ile nihai Stratejik İletişim Planı (SİP) müşteri ile paylaşılır.

OPTİMAR SİP’in beklentileri ne ölçüde karşıladığını da düzenli olarak ölçer ve müşterisi ile paylaşır. OPTİMAR bu yöntemle verili bir zamanda, en makul bütçeler ile en verimli sonuçların alınabileceği bir oyun planını sunar.

Bireysel ve Kurumsal Yeni Medya Yönetimi

OPTİMAR sosyal medya ve internetin siyasi ve toplumsal gündemi yapıcı olabildiği kadar yıkıcı da belirleyebilme gücünü rakiplerinden çok daha önce fark eden bir organizasyon olarak uzman akademisyen kadrosu ile iş ortaklarına sosyal medya analizleri ve danışmanlığı ve Online itibar yönetimi ve internet profili konularında çözümler sunmaktadır.

Hizmetlerimize Örnek Referanslar

  • DOĞAKA - Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı “TR 63 ( Hatay - Kahramanmaraş - Osmaniye) Bölge Planı 2010-2013.
  • Devlet Hava Meydanları DHMİ Genel Müdürlüğü “İş Planı Hazırlama, Fizibilite Etüdü Hazırlama ve Proje Yönetimi Eğitimi.”
  • Ankara Kalkınma Ajansı “Suriyeliler Göç Araştırması”
  • Kütahya Sağlık Turizmi Eylem Planı
  • Özürlüler İdaresi “Türkiye II. Özürlüler Araştırması Çalıştayı.”